Opravy a rekonstrukce Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Čtvrtek, 24 Říjen 2019 17:25

V letošním roce naše tělocvičná jednota realizuje dvě velké investiční akce a to:

Zateplení a výměna oken na sportovní hale v hodnotě 3,4 mil..

Rekonstrukce a přestavba Sokolovny II. etapa v hodnotě 18,7 mil

 

Zateplení sportovní haly bylo zahájeno v 03/2019 a bylo dokončeno v 08/2019. Tato akce je financována z dotace SFŽP v hodnotě 1,3 mil. a z vlastních zdrojů které částečně řešíme půjčkou od ČS a.s.

Rekonstrukci a přestavbu Sokolovny II. etapu realizujeme od 06/2019 a bude ukončena v 06/2020. Rekonstrukcí vznikne nová převážně gymnastická tělocvična v prostorách bývalého kina vč šaten a soc. zázemí. Dále bude upraven horní sál sokolovny tak aby převážně sloužil ke kulturním účelům.

Aktualizováno Čtvrtek, 24 Říjen 2019 17:26